°C

Home Contact us Customer Login TH EN
  • ลัคกี้ รีซอสเซส แอนด์ โลจิสติกส์
       เป็นผู้ให้บริการระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทเทกองจากประเทศไทย ผ่านนวัตกรรมการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ทางน้ำ ทางบก บริเวณท่าเรือและคลังสินค้าที่ได้รับการผสมผสานเทคโนโลยีอันทันสมัยและแนวทางการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของเราได้รับการควบคุมจากห้องปฏิบัติการแบบรวมศูนย์ในจังหวัดอยุธยาและสำนักงานในกรุงเทพมหานคร ด้วยเครือข่ายโลจิสติกส์อันกว้างไกลทั่วประเทศขยายไปในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และอีกหลายแห่ง การทำงานของเราครอบคลุมทุกขั้นตอนของกระบวนการตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงลูกค้าแบบครบวงจรด้วยต้นทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

 
Water Level Chart
ระดับความลึกน้ำ : หน้าท่าลัคกี้ฯ อยุธยา
เวลา : 28/03/2017 07:10:00
รายการปรับปรุงทุกๆ 10 นาที